Lotgenotencontact/Stichting de Zilveren Maan

Lotgenotencontact, wat is dat? Hierbij kom je samen in een groep met leeftijdsgenoten dan wel met mensen die een vergelijkbare verliessituatie hebben meegemaakt. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met iemand die een zelfde situatie heeft meegemaakt kunnen helpen de moeilijke periode door te komen.
Regelmatig organiseert Dapper. lotgenotengroepen voor kinderen met een verlieservaring maar ook voor specifieke doelgroepen; weduwen, weduwnaren, nabestaanden na zelfdoding of mantelzorgers. Hierbij werk ik samen met Trudie Enthoven van Rouw- en Verlies begeleiding, met aandacht voor jou.

Samenwerking Stichting Zilveren Maan
Sinds het tweede kwartaal 2018 werkt Dapper. voor de Stichting Zilveren Maan Verder na Verlies, als onafhankelijke professional. Hierbij werk ik regelmatig samen als duo met Trudie Enthoven en soms met andere gelieerde coaches.

Wat bieden we vanuit de Stichting? We bieden verschillende programma’s aan waarin we kinderen en jongeren de kans geven een verlieservaring met lotgenoten te delen. Altijd onder begeleiding van 2 professionele begeleiders.

De kracht van de werkwijze ligt in het ontmoeten van lotgenoten, het samen delen en elkaar kunnen ondersteunen, als professionals begeleiden we dit proces. De programma’s zijn gericht op preventieve zorg waarmee we voorkomen dat deze kinderen stagneren in een gezonde ontwikkeling.
Wat bieden wij?

  • Echtscheidingsprogramma voor de allerjongsten (van 4 tot 8 jaar)
  • Echtscheidingsprogramma voor kinderen vanaf 8 jaar en tieners die te maken hebben (gehad) met een echtscheiding
  • Overlijdensprogramma voor kinderen of tieners die een gezinslid hebben verloren
  • Jonge Mantelzorgersprogramma voor kinderen of tieners met een chronisch ziek, ernstig ziek (fysiek en/of psychisch), gehandicapt, verslaafd gezinslid of bij autisme.

Training voor de school van je kind

Wij verzorgen ook ouderavonden op scholen en themabijeenkomsten voor de kinderen/jongeren in de klas over rouw en verlies. Ook kunnen wij een workshop of training voor het schoolteam van je kind aanbieden, bijvoorbeeld over het thema “hoe als leerkracht om te gaan met verlies in de klas”.

Voor meer informatie over wat we allemaal kunnen betekenen vanuit Stichting de Zilveren Maan, kijk bij op de website.