Wegwijs bij Overlijden

“Verlies is als een suikerklontje in de koffie, het lost op en deels komt het op de bodem van het kopje te liggen. Je zal het altijd blijven proeven, zeker wanneer er weer geroerd wordt”.

Kind en verlies

Verlies staat in ieders leven om de hoek. Dat is soms beangstigend, zeker als het je kinderen betreft, die wil je het liefste alle leed besparen. Maar dat kan helaas niet. Ze worden ermee geconfronteerd, in het eigen gezin, bij familie, vrienden en klasgenoten. Het kan hen zeer sterk raken en zelfs ontredderen. Er is echter ook een andere kant; ze hebben een groot vermogen om goed om te gaan met moeilijke situaties, soms zelfs beter dan volwassenen. Daarbij voelt een kind feilloos aan als de ouders, broer of zus verdriet hebben en zal z’n eigen zorgen dan niet zo snel ter sprake brengen.

Onze cultuur heeft de neiging om verdriet stil te zwijgen en te ontlopen in plaats van te ondersteunen. Kinderen gaan vaak anders om met verlies. Ze willen over hun gevoelens praten, maar anders dan de volwassenen dat doen. “Spreek het maar eens uit, dan kun je verder met je leven”. Het gaat niet om eenmaal bespreken en dan is het over en voorbij. Als kinderen verder gaan met leven, willen ze verhalen vertellen over hun leven. En daar komen ook overledenen in voor. Het sterven van een gezinslid of een goede vriend raakt hen niet alleen op het moment van overlijden en de eerste dagen erna. Het gemis gaat met hen mee gedurende hun verdere leven. Ze zoeken dan ook naar manieren om de pijn en het verlies een plaats te geven in hun leven.

Het sterven van een gezinslid wordt door ieder lid in het gezin anders ervaren. Het verlies van een partner is iets anders dan het verlies van een ouder voor de kinderen. Elk van de kinderen reageert op een eigen manier. Ze verliezen ook niet allemaal dezelfde ouder, broer of zus. Elk verliest degene die hij of zij ervan heeft gemaakt. Daarnaast spelen de persoonlijkheid, het stadium van het leven en de relatie die ze samen hadden mee in de wijze waarop kinderen en jongeren het verlies beleven. Het rouwproces verschilt op meerdere manieren van dat van volwassenen.
Kortom, het verlies van een gezinslid, is een enorme impact op ‘het systeem van het gezin’. Als ouder kan het een hele grote zorg zijn als het de kinderen betreft. Soms weet je het gewoon even niet meer. Bij Dapper. kunnen we je hier zeker bij helpen.

Nabestaanden

Nazorg na een overlijden is een begrip in de uitvaartwereld. Het verdient en krijgt steeds meer aandacht.
De manier waarop deze nazorg geboden wordt is echter zeer divers. Soms doet de uitvaartondernemer dit zelf. Het betreft dan meer de zaken rondom de uitvaart, zoals dankbetuigingen. Soms komt er nog iemand namens de ondernemer. Hierbij wordt vaak gekeken naar de zakelijke aspecten die na een overlijden op de nabestaande afkomen.
Na een overlijden komt er zowel op praktisch- als op emotioneel gebied veel op nabestaanden af. Dapper. geeft aandacht aan beiden.
Vroeger was er veel zorg voor de nabestaanden vanuit de kerk, de huisarts, de familie en buren. Door de toenemende individualisering is de aandacht voor de rouwende medemens echter afgenomen. Daarnaast is de stroom papierwinkel waar mensen mee te maken krijgen alleen maar toegenomen.

De Nabestaandenzorg, zoals wij die bieden, vinden we zo belangrijk omdat blijkt dat deze preventief werkt. Doordat al in een vroegtijdig stadium aandacht geschonken wordt aan alle onbekende, vaak ongekend heftige gevoelens die de nabestaande vaak overvallen. Erkenning dat deze gevoelens normaal zijn, in de periode waarin de nabestaande zich bevindt, is erg belangrijk voor de rest van het verwerkingsproces.
Daarnaast kan iemand pas beginnen met rouwen als de papierwinkel uit het hoofd kan. Vragen als: kan ik in het huis blijven wonen, wat wordt mijn inkomen, hoeveel erfbelasting moet ik gaan betalen moeten eerst beantwoord worden.

Dapper. probeert erkenning, rust en duidelijkheid te bieden in een moeilijke en warrige periode waarbij uitgegaan wordt van de eigen (veer)kracht van de nabestaande.

Nabestaandencontact

Nabestaanden kunnen het als prettig ervaren als men met lotgenoten over het verlies, de dood, het alleen zijn, etc kan praten. Dapper. biedt hier de mogelijkheid toe, brengt groepen bij elkaar en zal de gesprekken begeleiden waar nodig.