Workshop / Training

Workshop/training leerkracht “hoe om te gaan met verlies in de klas/groep?”

Hoe om te gaan met verlies, valt veel mensenzwaar. Ook een docent(e) of een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf of BSO krijgt regelmatig te maken met een kind in verliessituaties bijvoorbeeld door ziekte, (plotseling) overlijden, een echtscheiding en zo zijn er talloze situaties te noemen waarbij een kind te maken heeft met verlies. En hoe ga je hiermee om als docent(e) en pedagogisch medewerker? Ben je je bewust van het feit hoe belangrijk jouw rol kan zijn als (vertrouwens)persoon, als rots in de branding, als veilige plek die wat verder af ligt van thuis, waar de pijn zo voelbaar en pijnlijk kan zijn?

Wat doe je dan? Wij bieden hiervoor workshops op maat aan. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken waar jullie behoefte ligt en daarop maken wij een passende training. Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.