Over mij

Dapper. biedt hulp aan iedereen die te maken krijgt met verlies.

Verlies staat in ieders’ leven om de hoek. “Een geliefd onderdeel van je leven komt ten einde”. Verlies van een geliefde, je relatie, je geestelijke vermogens, je gezondheid, je baan of je toekomstverwachtingen bijvoorbeeld. Niet alle verliezen wegen even zwaar. Er zijn verliezen die ‘erbij horen’, maar wel zorgen voor pijn en verdriet. Bijvoorbeeld als je kind het huis uit gaat, of als je als enige uit de klas een jaar over moet doen en afscheid moet nemen van je klasgenoten.
Er zijn ook verliezen die veel zwaarder ingrijpen en een andere aanpassing vragen. Denk aan het overlijden van een dierbare, een ernstige ziekte bij een gezinslid of het verliezen van het kerngezin door echtscheiding.

Dapper. biedt laagdrempelige, veelal preventieve hulp bij verlies in de vorm van counseling, coaching, lotgenotencontact en kindermassage.
We geven lezingen en workshops voor ouders maar ook voor beroepskrachten die in hun werk te maken krijgen met verliessituaties binnen een gezin.

Dapper. biedt steun aan nabestaanden in de vaak moeilijke periode na een overlijden. Kort na het overlijden komt er ontzettend veel op je af. Zowel emotioneel als zakelijk. Op emotioneel vlak bieden we een luisterend oor wat erg fijn kan zijn na een heftige periode van afscheid. Op zakelijk vlak bieden we je wegwijs bij praktische zaken als belastingen, verzekeringen, de verkoop van een huis, de erfenis, etc.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventieve laagdrempelige begeleiding en steun in de naaste omgeving van nabestaanden -zowel kinderen, jongeren als volwassenen- met verlies veel effect heeft op het welzijn van de mensen. Het geeft hen de kans om, ondanks de ingrijpende ervaring en na een rouwperiode, gezond weer verder te kunnen leven / groeien.

Rouw is een heel natuurlijk gevolg van verlies. Rouwen kost energie en het vraagt moed om het aan te gaan. Er komen vaak veel emoties bij kijken, zoals verdriet, angst, onmacht en boosheid. Het is soms verwarrend en moeilijk om met die emoties om te gaan. Een stuk begeleiding bij het leren herkennen, erkennen van en omgaan met deze emoties kan een waardevolle aanvulling zijn op het rouwproces.

Dapper. reist graag op een liefdevolle en deskundige manier een stukje mee tijdens dit proces en laat los wanneer het prettig voelt om weer alleen verder te gaan.