Nabestaanden

Nabestaandenzorg
Naast Dapper. Wegwijs bij verlies voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) staat Dapper Door. Wegwijs ná verlies. Wij bieden als nabestaandenbegeleider steun aan nabestaanden in de vaak moeilijke tijd na een overlijden. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangeboden. Wij werken zowel in opdracht van particulieren, uitvaartondernemers en het bedrijfsleven.
Dapper Door. is lid van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg.

Praktische ondersteuning
Tijdens het bezoek aan de nabestaande(n) besteden wij als nabestaandenbegeleider aandacht aan de praktische zaken waarmee men na een overlijden te maken kan krijgen. Dit kunnen zaken zijn op het gebied van erfrecht en nalatenschappen, verzekeringen, pensioenen, belastingen, bankzaken, notaris, melding van het overlijden aan verschillende instanties, etc. De ervaring leert dat de nabestaande(n) pas echt kan gaan rouwen als deze praktische zaken zijn geregeld.

Emotionele begeleiding
Als nabestaandenbegeleider bieden we een luisterend oor en helpen we de nabestaande in de moeilijke tijd die hij of zij doormaakt. Vaak is er behoefte om over de overledene te praten of over de verwarrende gevoelens en gedachten waarmee de nabestaande te maken kan krijgen. Dapper Door. biedt wegwijs in de talloze emoties, direct na de uitvaart en/of indien gewenst tot een half jaar na overlijden. Na de uitvaart kan deze steun erg fijn zijn na een heftige periode van afscheid. Op langere termijn, wanneer de hectiek rondom het overlijden is verdwenen, de stilte toeneemt en het besef komt van ’nooit meer’, kan het fijn zijn om nog een stukje emotionele begeleiding te krijgen. Begeleiding van iemand die naar je luistert, die een stukje met je mee loopt tot het moment dat je graag weer alleen verder gaat.
Doordat er vrij snel (één week tot een half jaar na de uitvaart, wanneer kan zelf worden bepaald) na het overlijden contact is, kunnen deze gevoelens vroegtijdig worden herkend en erkend, hetgeen een preventieve werking heeft en kan voorkomen dat mensen vastlopen in het rouwproces. Er wordt samen gezocht naar een manier om het leven weer vorm te geven na het overlijden van een dierbare.

Lotgenotencontact
Dapper Door. Organiseert regelmatig lotgenotengroepen voor specifieke doelgroepen die te maken hebben gehad met verlies van een dierbare. Te denken valt aan suïcide, weduwen, weduwenaren, mantelzorgers, etc. Hierbij komt men samen met mensen die een vergelijkbare verliessituatie hebben meegemaakt of gewoonweg alleen achtergebleven zijn en graag met gelijkgestemden zouden willen praten en/of van gedachten zouden willen wisselen. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met iemand die eenzelfde situatie heeft meegemaakt kan helpen in een moeilijke periode.

Interesse?
Wanneer u als nabestaande, bedrijf of als uitvaartondernemer belangstelling heeft in wat Dapper Door. voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.