Nabestaandenzorg in het bedrijfsleven

Het verliezen van een dierbare heeft niet alleen privé, maar ook zakelijk vaak een grote impact. Vaak is (onnodig) ziekteverzuim het gevolg. Wanneer, binnen een bedrijf, iemand een dierbare verliest heeft dit vaak grote gevolgen voor de werkgever.
Soms is werk een welkome afleiding, maar voor veel mensen zijn enkele dagen verlof niet voldoende. Dan maken medewerkers noodgedwongen gebruik van de ziektewet. De ziektewet maakt weinig onderscheid in redenen van verzuim. Hierdoor is het bij een bedrijf niet bekend hoeveel medewerkers er uitvallen door rouw, waardoor deze problematiek vaak onderschat wordt.
Om mensen in het arbeidsproces te houden blijkt dat het erg van belang is wat de medewerker zelf wil (en kan) en wat niet. Hiermee omgaan vergt maatwerk.
Ook de rol van collega’s blijkt in het rouwproces van belang. Maar hoe vang je een rouwende collega goed op? Buiten het werk vinden we het al heel moeilijk om met dood om te gaan, laat staan op het werk!

Individuele begeleiding van medewerkers
Dapper Door. begeleidt medewerkers individueel direct na de uitvaart. Deze begeleiding kan bestaan uit één gesprek bij de medewerker thuis, waarin zowel de praktische- als de emotionele kant belicht wordt. Om het ziekteverzuim door rouw zo laag mogelijk te houden is het belangrijk op een goede manier aandacht te besteden aan de medewerker.
Behalve dat dit voor de werknemer heilzaam is, is er ook een belang voor de werkgever. Want, door deze service aan te bieden zal de loyaliteit richting werkgever vergroot worden. Ook hierdoor wordt de kans op ziekteverzuim gereduceerd.

Wanneer een werkgever signaleert of erkent dat een werknemer meer ondersteuning nodig heeft bij het verwerken van zijn of haar verlies, biedt Dapper Door. een breder traject aan. In dit traject bieden we de werknemer in 3 tot 6 gesprekken een programma aan, waarbij wij op persoonlijke/professionele wijze ondersteuning en begeleiding bieden bij de verwerking van het verlies. Afhankelijk van de situatie kan dit bij de werknemer thuis, op werk of bij ons op kantoor plaatsvinden.

Traject
De begeleiding bestaat uit 3 tot 6 gesprekken van ca 1 á 1,5 uur. Dit aantal is vanzelfsprekend per individu verschillend, alles gaat in overleg.
De volgende stappen komen aan de orde:

  1. Onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies
  2. Ervaren van de pijn van het verlies
  3. Zich aanpassen aan de wereld zonder de andere
  4. Emotioneel een plaats geven aan de overledene en verder gaan met leven

Doel van de begeleiding
Het versnellen van het re-integratietraject door preventief ondersteuning te bieden aan de werknemer.

Plan van aanpak
Bij de kennismaking wordt onze manier van werken en de hulpvraag besproken. Een plan van aanpak wordt opgesteld en teruggekoppeld naar de werkgever.

Voorlichting: Als medewerkers nabestaanden worden
Dapper. organiseert naast de individuele begeleiding ook voorlichting, waarin leidinggevenden en/of medewerkers kennis en inzicht verkrijgen in het rouwproces. Hierin wordt aandacht besteed aan de verschillende rouwtaken en de gevoelens die hierbij horen. Tevens worden handreikingen geboden hoe leidinggevenden en medewerkers met een rouwende collega om kunnen gaan. Tijdens deze voorlichting is er veel ruimte voor eigen inbreng van de medewerkers.